ENDÜSTRİYEL İZOLASYON MALZEMELERİ

BETONLAR

İZORCAST 24
Genel hizmetler için kullanılan orta dansiteli beton refrakterdir.

İZORCAST 60
%60'dan fazla  Al2O3 ihtiva eden, 1650 C'ye kadar kullanılan beton malzemedir. Ergimiş demir, çelik alüminyum, cüruflara karşı çok dayanıklıdır. Aşınma ve darbelere dayanıklılığının yanında termal şoka mukavimdir. Tav çukurları kapak ve tavanlarında, yanma hücrelerinde ve genel maksatlarda kullanılır.

İZORCAST 70
%75'den fazla Al2O3 ihtiva eden, 1650C'ye kadar kullanılan beton malzemedir. Ergimiş demir, çelik alüminyum, cüruflara karşı çok dayanıklıdır. Aşınma ve darbelere dayanıklılığının yanında termal şoka mukavimdir. Tav çukurları kapak ve tabanlarında, yanma hücrelerinde ve genel maksatlarda kullanılır.

İZORCAST 80
%85  Al2O3 ihtiva eden, 1700C'ye kadar kullanılabilen maksat malzemesidir.Özellikle cüruflara, aşınmalara, darbelere ve termal şoka karşı mukavim bir beton refrakterdir.

İZORCAST LT
Yüksek mukavemetli bir malzemedir. Su, asit ve gazların etkilerine dayanıklıdır. Fırın taban tali katlarında, kül tutucularda, tav çukurlarında, yüksek aşınma plakalarının yerleştirilmesinde, gaz yolları ve reküpatörlerde kullanılır.

İZORCAST HT
Yüksek refrakterlik özelliğine sahip, beton refrakterdir. Düşük Fe2O3 ihtiva eden genel maksat malzemesidir. Ergimiş metal penetrasyonu minimum olup, metal yapışmalarına CO etkisine ve termal şoka karşı mukavimdir.

İZORCAST SP
Yüksek refrakterlik özelliğine sahip, beton refrakterdir. Düşük Fe2O3 ihtiva eden genel maksat malzemesidir. Ergimiş metal penetrasyonu minimum olup, metal yapışmalarına, CO etkisine ve termal şoka karşı mukavimdir.

İZORCAST SP 32
%60'dan fazla Al2O3 ihtiva eden 1650C'ye kadar kullanılan beton malzemedir. Ergimiş demir, çelik aluminyum, curuflara karşı çok dayanıklıdır. Aşınma ve darbelere dayanıklılıgın yanında termal şoka karşıda mukavimdir. Tav çukurları kapak ve tabanlarında, yanma hücrelerinde ve genel maksatlarda kullanılır.

İZORCAST SP 32 HIGH ALUMİNA
%80'den fazla Al2O3 ihtiva eden 1650C'ye kadar kullanılan beton malzemedir. Ergimiş demir, çelik aluminyum, curuflara karşı çok dayanıklıdır. Aşınma ve darbelere dayanıkllılıgın yanında termal şoka karşıda mukavimdir. Tav çukurları kapak ve tabanlarında, yanma hücrelerinde ve genel maksatlarda kullanılır.

İZORCAST 2000
Genel hizmetler için sıva ve püskürtme yolu ile tatbik edilebilen bir malzemedir. Soğuk ve sıcak püskürtme olarak kullanılır. Kullanıldığı yerler: Çelik potaların astarlanmasında, rafineri ve petrokimya fırın astarlarında vs.

İZORCAST HOT TOP
Düşük  Fe2O3 ihtiva eden, erozyon mukavemeti yüksek genel maksat malzemesidir. Eriyik demir ve aluminyum metallerin penetrasyonu minimumdur. Ayrıca CO gazına ve karbon atıklarına karşı dayanıklıdır. Petrokimya ve rafinerilerinde, reaktörlerde, çelik sanayinde, kok fırınları gaz geçiş yollarında kullanılır.

İZORCAST D
Yüksek mukavemetli, aşınmaya dayanıklı genel maksat refrakter malzemesidir. Başlıca kullanıldıgı yerler: yüksek fırın toz tutucuları, tavlama çukurları, bacalar, kül çukurları, kanal astarlaması vs.

İZORCASTY DLI
Düşük dansiteli, yüksek mukavemetli, düşük Fe2O3 ihtiva eden, CO sülfür ve vanadyum ihtiva eden şiddetli ortamlarda kullanılabilecek bir malzemedir. Erozyona ve yüzeysel aşınmalara karşı mukavimdir. Döküm şeklinde, püskürtme yoluyla veya mala ile kullanılabilir. Isıtıcı tabanlar, konveksiyon bölgeleri ve kül tutucular kullanıldığı yerlerin bir kaçıdır.

İZORCAST E
Korondum esaslı yüksek basma mukavemeti ve aşınma direncine sahip düşük sıcaklıklarda kullanılmak üzere hazırlanmış beton refrakterdir.

İZORCAST HA-97
Min 97% Al2O3  ihtiva eden, 1760C'ye kadar kullanılabilen süper bir malzemedir. Aşınma ve erozyona karşı çok mukavimdir ve düşük SiO2 ihtivasından dolayı cam fazının merkezileşmesi olmaz. Dolayısı ile mukavemet  çok fazladır. Metal, curuf ve CO etkisine fevkalade dayanıklıdır. Kullanım yerleri: Aluminyum eritme fırınları, kanal ve yolluklar, endüksiyon fırın astarları, ark fırın tavanları ve potalar.