ENDÜSTRİYEL İZOLASYON MALZEMELERİ

Plastikler

İZORPLAS 25HS
Plastik bir malzeme olup, genel maksat için kullanılır. Çok yüksek kaliteli süper hizmet malzemesidir. 1000C' nin üzerinde iyi bir mukavemet verir. Termal ve mekanik şoklara dayanıklıdır.

İZORPLAS 60HS
Isı ile kuruyan, süper hizmet verebilen bir malzemedir. Cüruf ve ergimiş metallere karşı dayanıklıdır. Potalarda, ateşleme başlıklarında, tav ocaklarında, fırın yan duvarlarında kullanılır.

İZORPLAS 60AS
Hava ile sertleşen kimyasal bağlayıcılı plastik malzemedir. Yüksek sıcaklık mukavemeti isteyen yerlerde başarıyla kullanılır. Cüruflara, aşınmaya ve metal etkilerine karşı dirençlidir. Tav fırınları tavan ve yan duvarlarda başarı ile kullanılır. .Geç devreye almalarda hava ile sertleşmesinden dolayı sarkma ve kopma yapmaz.

İZORPLAS 70AS
70% Al2O3    İhtiva eden, hava ile sertleşen plastik bir refrakterdir. Yüksek ısı ve yüksek Al2O3 İsteyen her yerde başarı ile kullanılır. Brulör ağızları, alüminyum fırınları yan ve tavan duvarlarında başarıyla kullanılır.

İZORPLAS 75AS
75% Al2O3 ihtiva eden, hava ile sertleşen plastik bir refrakterdir. Yüksek ısı ve yüksek  Al2O3 isteyen her yerde başarı ile kullanılır.

İZORPLAS 85AS
85% Al2O3 ihtiva eden, kimyasal bağlayıcılı hava ile sertleşen plastik malzemedir. Her sıcaklıkta yüksek mukavemete sahiptir. Başlıca kullanım yerleri: Bütün yanma hücreleri, elektrik ark fırın kapakları delta bölgeleri, sıcak metal mixer'leri, torpido potalar, alüminyum ergitme fırın tavan ve yan duvarları, transfer potaları vs.

İZORPLAS 90AS
96% Al2O3 ihtiva eden, kimyasal bağlayıcılı hava ile sertleşen plastik refrakterdir. Başlıca kullanım yerleri: Alüminyum ergitme ve indiksiyon fırınları ve potaları, torpido potoları,sıcak metal mixer'leri. Petro kimya ve rafinerilerde kataliz transfer hatları, ısıtıcı ve kazanlar vs.

İZORPLAS AR AS
Mullitten yapılmış, kimyasal baglayıcılı hava ile sertleşen plastik refrakterdir. Muhtelif sıcaklıklarda , yük altında direnci, aşınmaya ve darbelere karşı dayanıklılığı, curuflara karşı ekstra direnci ile serisinin en mükemmel malzemesidir. Başlıca kullanım yerleri: Çelik endüstrisinde, peletleme fırınları, sıcak metal arabaları, sıcak metal mixerleri, elektrik ark fırınları kapaklarının delta bölgeleri, tav fırınları yürüyen tabanları, çimento ve kireç sanayi kalsinasyon ve soğutma bölgeleri vs..